Mag je een leerwerktraject aanbieden als een doorlopende leerroute?

Mag je een leerwerktraject aanbieden als een doorlopende leerroute?

Een leerwerktraject is volgens de wet een reguliere route in de basisberoepsgerichte leerweg. Voor deze leerlingen kan een doorlopende leerroute ontwikkeld worden.

Is er ervaring met leerwerktrajecten in een doorlopende leerroute?

Een vo-school die een leerwerktraject aan wil bieden moet dat altijd doen in samenwerking met het mbo en moet met dat mbo...

Kan, in een doorlopende leerroute, stage op het vmbo meetellen als BPV voor een mbo-opleiding?

Ja, vmbo-leerlingen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding starten met BPV. Voorwaarden zijn wel dat de BPV plaatsvindt in een erkend leerbedrijf, dat...

Er wordt gesproken van een doorlopende leerroute en een doorlopende leerlijn. Wat is het verschil?

Met een doorlopende leerroute wordt een route bedoeld die gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, dus bijv. gezamenlijk onderwijs,...

Wij hebben LWT-leerlingen, is het verstandig deze leerlingen in een geïntegreerde leerroute te plaatsen of kunnen we LWT gewoon blijven aanbieden?

Dat is aan u. U kunt LWT blijven aanbieden. Maar als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de wet is...

Wat zijn de doelen van doorlopende leerroutes en hoe wordt dit gemonitord?

Het streven is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in doorlopende leerroutes passend bij...

Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde route? En klopt het dat beide voor niveau 2 aangeboden kunnen worden?

U heeft, binnen de wet doorlopende leerroutes, twee mogelijkheden om een vmbo-mbo route naar niveau 2 in te richten: de geïntegreerde route...

Met een deel van onze jongeren in het derde leerjaar willen we een geïntegreerde leerroute aan gaan bieden. Kunnen we lopende het leerjaar met deze route starten of moeten we wachten tot het nieuwe schooljaar? En als dat zo is kunnen we dan starten in de vierde klas vmbo?

Leerlingen kunnen met een geïntegreerde leerroute op elk gewenst moment starten. Voorwaarde is wel dat de vmbo-school en de mbo-instelling die in...

Is het weglaten van diplomering vmbo nog nadelig voor het beoordelen van het vmbo door inspectie? (studiesucces, VSV)

Nee. Voor de jongeren die in de geïntegreerde route zitten, zal geen sprake zijn van een negatief oordeel op deze onderdelen.

Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde leerroute?

In een doorlopende leerroute wordt zowel het vmbo-diploma als het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 gehaald. De geïntegreerde route is...