Nieuws

Image

Nieuwe publicatie ‘Vertrouwen organiseren’

In opdracht van en in samenwerking met Stichting Platforms VMBO zijn vijf samenwerkingspraktijken/doorgaande leerroutes nader bekeken.

Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs

Voor leraren in het voortgezet onderwijs heeft OCW 8 oktober de website een brochure gelanceerd.

Laatste aanvraagronde vakmanschaproute vmbo-mbo

In oktober 2018 is het voor de laatste keer mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vakmanschaproute vmbo-mbo.

Koplopers: meld u!

In het kader van Sterk Beroepsonderwijs zijn we op zoek naar goede voorbeelden van samenwerking tussen vmbo en mbo en/of bedrijfsleven.

De nieuwe leerweg GL/TL: geef uw mening

Platform-TL, de VO-raad, SPV en SLO organiseren vier conferenties waarin de nieuwe leerweg GL/TL en de praktijkgerichte component centraal staan.

AO 12 september 2018

Tijdens het algemeen overleg mbo-vmbo ging de commissie onderwijs van de Tweede Kamer in gesprek met de ministers van en voor OCW.

Structureel 100 miljoen per jaar voor het technisch vmbo!

Het nieuwe regeerakkoord werd door ons met veel plezier gelezen: structureel 100 miljoen per jaar voor het technisch vmbo!

Nieuwe website Sterk Beroepsonderwijs

Vanaf 4 juni is de nieuwe website van Sterk Beroepsonderwijs in de lucht!

Sterker samenwerken in de regio

Met Sterk Beroepsonderwijs zal ondersteuning worden geboden aan vmbo- en mbo-scholen bij het verder uitbouwen van de samenwerking in de regio.

Inventarisatie nieuwe leerweg GL/TL

Het verslag van dit onderzoek vormt een van de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van de nieuwe leerweg.

Loading...