Nieuws

Image

Nieuwe leerlabs in 2022

Net voor de kerstvakantie hebben 14 aanvragers voor een leerlab Sterk beroepsonderwijs te horen gekregen dat ze subsidie ontvangen om in hun...

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. In de onderwijs- en ontwikkelingparagraaf staan onderwijskwaliteit (basis op orde) en kansengelijkheid centraal.

Nieuwe leerweg verhuist per 1 februari 2022

Alle informatie over de samenvoeging van de gl en tl van het vmbo met een praktijkgericht programma wordt gebundeld op www.nieuweleerweg.nl.

Ontwikkeling licentiegebonden praktijkprogramma’s

Naast de licentievrije programma’s worden dit schooljaar ook zes licentiegebonden programma’s ontwikkeld. Dit zijn Groen, BWI, HBR, MVI, M&T en PIE.

Terugkijken webinar over doorlopende leerroute met het Perron uit Veenendaal

In het webinar Bouwen aan Sterk Beroepsonderwijs van 22 november 2021 komen medewerkers van Het Perron in Veenendaal aan het woord.

Alle leerlingen zijn gebaat bij praktijk

Het Goese Lyceum is als pilotschool van de nieuwe leerweg al een eind op weg. Twee afdelingsleiders en een docent vertellen erover.

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden vmbo-mbo

Het programma Sterk beroepsonderwijs stimuleert de samenwerking tussen vmbo en mbo. Heeft u een dergelijk samenwerkingsverband, vul dan de enquête in.