Veelgestelde vragen

Image

FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen over Sterk Beroepsonderwijs. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

Zoek uw vraag naar keuze

Laden...
Er zijn geen veelgestelde vragen die voldoen aan de ingestelde filters.
Selecteer een filter

Meest recente vragen

 • Hoe betrek ik als vmbo GTL-school het mbo en bedrijfsleven bij de ontwikkelingen?

  Er moet voor de ontwikkeling naar de nieuwe leerweg en het vormgeven van een praktijkgericht programma samengewerkt worden met het mbo en het bedrijfsleven. Het is dan ook van belang dat u op tijd de regionale samenwerking opzet dan wel intensiveert. Te denken valt aan het opstarten van samenwerking op het gebied van:

  • Levensechte opdrachten (inzet van mbo/bedrijven als opdrachtgever en/of als beoordelaar);
  • het bieden van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma op de locatie van het mbo/bedrijf;
  • het geven van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma door mbo-docenten/-studenten;
  • het gezamenlijk inrichten van LOB, stage-activiteiten of het profielwerkstuk;
  • het inrichten van doorlopende leerroute(s) naar niveau 3 /4.

  Als u gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, dan moet u dit aan de voorkant regelen middels een samenwerkingsovereenkomst. Voor het opstarten en vormgeven van samenwerking kunt u gebruik maken van de bouwstenen die u vindt op de website. Dit zijn hulpmiddelen, geen blauwdrukken. Bepaal zelf wat voor uw regio past en wanneer.

  Mogelijk heeft u als vmbo-school nog geen samenwerking in de regio of staat dit in uw regio nog in de kinderschoenen. Er zijn dan hulpmiddelen die u kunt raadplegen bij het opzetten van samenwerking, bijvoorbeeld de samenwerkingstoolkit van het vmbo-platform Z&W of het Education Model Canvas van STO. U kunt deze tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Daarnaast kan het reflectie-instrument van de VO-raad ondersteuning bieden bij het opstarten van het regionale gesprek over de samenwerking.

 • Hoe wordt het praktijkgerichte programma in de pilotfase in de profielen ingepast?

  In bijgevoegd document staan specifieke FAQ’s die antwoord geven op deze vraag.

 • Voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo moet ik me bij DUO melden. Waar vind ik hier meer informatie over?

  U vindt informatie over de melding van de doorlopende en de geïntegreerde leerroute in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) op duo.nl onder voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON.

  Uw administratie wordt hierover binnenkort vanuit DUO nader geïnformeerd.

 • Ik wil met mijn school/instelling de doorlopende leerroute vmbo-mbo of geïntegreerde route vmbo-mbo gaan aanbieden. Welke verantwoordelijkheden heeft de vo-school en welke de mbo-instelling bij het aanbieden van een van deze routes?

  Deze informatie vindt u op de website van DUO.

 • Hoe is de bekostiging van de doorlopende leerroute vmbo-mbo of geïntegreerde route vmbo-mbo geregeld?

  Deze informatie vindt u op de website van DUO.

Staat uw vraag er toch niet bij? Stel dan uw vraag door het invullen van onderstaand formulier.

Stel uw vraag