Wat zijn de doelen van doorlopende leerroutes en hoe wordt dit gemonitord?

Het streven is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in doorlopende leerroutes passend bij het regionaal onderwijsaanbod. Zodat jongeren voor passende routes kunnen kiezen en elke jongere desgewenst mbo 2 kan afronden binnen het vmbo. Van elke regio wordt dan ook verwacht dat scholen en ondernemers met elkaar hierover het gesprek aangaan.

Stap 1 is er op korte termijn voor zorgen dat in elke regio tenminste één doorlopende route aanwezig is en dat u dat als school de komende jaren gaat uitbouwen. Op dit moment hebben nog niet alle regio’s één of meerdere doorlopende leerroutes. Wij dagen u om die reden uit om dit schooljaar te verkennen welke mogelijkheden er zijn om meer doorlopende routes te starten. Vooral in de techniek is dit op gang aan het komen. Belangrijk dat ook andere sectoren volgen, zoals doorlopende leerroute in de zorg hebben jongeren perspectieven te bieden.

Het programma monitort middels een landkaart de ontwikkeling. Dit is een openbare interactieve kaart, die voor iedereen terug te vinden is op de website. Zo wordt duidelijk in welke regio’s welke stappen worden gezet en kan vanuit het programma beter ingezet worden op stimulering en facilitering. Met o.a. de MBO raad, de VO-raad, Connect Groen en SPV helpen we scholen in de regio bij het realiseren van onderlinge afspraken. Mocht u nu op de kaart kijken en denken ‘hé, wij staan er nog niet tussen’, laat het ons dan weten.