Is er ervaring met leerwerktrajecten in een doorlopende leerroute?

Een vo-school die een leerwerktraject aan wil bieden moet dat altijd doen in samenwerking met het mbo en moet met dat mbo een samenwerkingsovereenkomst voor het leerwerktraject sluiten, naast een samenwerkingsovereenkomst voor de doorlopende leerroute. Zonder samenwerkingsovereenkomst kan er geen leerwerktraject aangeboden worden. In de samenwerking worden afspraken gemaakt over de doorstroom van leerlingen van het vmbo naar het mbo.

Jaarlijks bieden ongeveer 180 scholen een leerwerktraject aan. Er is dus ervaring met leerwerktrajecten.