Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde route? En klopt het dat beide voor niveau 2 aangeboden kunnen worden?

U heeft, binnen de wet doorlopende leerroutes, twee mogelijkheden om een vmbo-mbo route naar niveau 2 in te richten: de geïntegreerde route en de doorlopende leerroute.

In een doorlopende leerroute wordt zowel het vmbo-diploma als het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 gehaald. De geïntegreerde route is een route van vmbo basisberoepsgerichte leerweg naar mbo niveau 2 waarin een gedeelte of het gehele vmbo-examen achterwege kan worden gelaten, jongeren ontvangen dan geen vmbo-diploma. De geïntegreerde leerroute is dus een verbijzondering van de doorlopende leerroute. Als een jongere in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo naar het gezamenlijk oordeel van de vmbo- en mbo-school meer kans heeft om succesvol een startkwalificatie te halen via deze route, kan u jongeren in de gelegenheid stellen om vanaf de bovenbouw van het vmbo een geïntegreerde leerroute te volgen.

Bij de geïntegreerde route zijn de vmbo- en mbo-school verplicht om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, waarin zaken zijn opgenomen zoals in de wet is geschetst. Ook gelden de overige bepalingen die van toepassing zijn op de doorlopende leerroute: zij kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van de mogelijkheid om één docententeam vorm te geven en vmbo-examens, indien (een deel van) de examens toch wordt aangeboden, te spreiden tot en met het derde leerjaar van de doorlopende leerroute.