Wij hebben LWT-leerlingen, is het verstandig deze leerlingen in een geïntegreerde leerroute te plaatsen of kunnen we LWT gewoon blijven aanbieden?

Dat is aan u. U kunt LWT blijven aanbieden. Maar als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de wet is het verstandig om deze jongeren in een geïntegreerde leerroute te plaatsen.
Hou bij de keuze rekening met het feit dat een leerling in de geïntegreerde leerroute alle vmbo-leerstof (avo en beroepsgericht) aangeboden moet krijgen. LWT-leerlingen hoeven alleen Nederlands en het beroepsgerichte programma te volgen, maar moeten deze beide vakken wel met een vmbo-examen afsluiten.