Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde leerroute?

In een doorlopende leerroute wordt zowel het vmbo-diploma als het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 gehaald. De geïntegreerde route is een route van vmbo BB naar mbo niveau 2 waarin een gedeelte of het gehele vmbo-examen achterwege kan worden gelaten, jongeren ontvangen dan geen vmbo-diploma. Deze route is dus een verbijzondering van de doorlopende leerroute. Als een jongere in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo naar het gezamenlijk oordeel van de vmbo- en mbo-school meer kans heeft om succesvol een startkwalificatie te halen via deze route, kan u jongere in de gelegenheid stellen om vanaf de bovenbouw van het vmbo deze route te volgen.