Met een deel van onze jongeren in het derde leerjaar willen we een geïntegreerde leerroute aan gaan bieden. Kunnen we lopende het leerjaar met deze route starten of moeten we wachten tot het nieuwe schooljaar? En als dat zo is kunnen we dan starten in de vierde klas vmbo?

Leerlingen kunnen met een geïntegreerde leerroute op elk gewenst moment starten. Voorwaarde is wel dat de vmbo-school en de mbo-instelling die in de route samenwerken de route bij DUO gemeld hebben, een samenwerkingsovereenkomst hebben en de plannen/het onderwijsprogramma voor deze route hebben uitgewerkt. Ook moet u samen overstapopties uitgewerkt hebben voor het geval een leerling van opleiding wil switchen.