Over ons

Sterk Beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), de Vereniging Hogescholen en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor versterking van het beroepsonderwijs.

Over ons

Wij vinden het belangrijk om de komende jaren voort te bouwen op de vernieuwingen die in het vmbo én mbo hebben plaatsgevonden en de doorlopende leerlijnen vmbo – mbo. Dit breiden we uit naar het hbo, zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat van het vo (vmbo), via het mbo naar het hbo, voor leerlingen/studenten die dat willen. Via het programma Sterk Beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo – mbo en hbo, als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk Beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo – mbo – hbo in elke regio.

Aanpak versterken beroepsonderwijs

Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren gaat naar het vmbo. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis van het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs biedt onderwijs, op veel verschillende scholen, aan verschillende jongeren, die verschillende routes nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Een afgeronde mbo- en/of hbo-opleiding biedt volop kansen op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere Europese landen zijn in Nederland zeer weinig jongeren werkloos. Tegelijkertijd blijft de aansluiting tussen vmbo – mbo en hbo een aandachtspunt. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat scholen in de regio samenwerken, zodat jongeren geen hinder ondervinden van de overgang van het ene naar het andere onderwijssysteem.

Maatregelen versterken beroepsonderwijs

De overheid ziet dat de afgelopen jaren de diversiteit in te bedienen jongeren toeneemt, en daarmee de behoefte van scholen en instellingen om hen maatwerk te kunnen bieden. Al deze jongeren verdienen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij, op een voor hen passend moment en met zoveel mogelijk bagage het beroepsonderwijs uitstromen. De wet doorlopende leerroutes biedt de mogelijkheid om passend onderwijs vmbo – mbo te bieden. Vanaf 2024 wordt hier, in de subsidieregeling ‘versterking beroepskolom’ het hbo aan toegevoegd, waarbij het streven is doorlopende leerroutes mbo – hbo te ontwikkelen, zodat jongeren die dat willen en kunnen in één doorlopende leerroute een beroepsopleiding kunnen volgen.

Overheid, onderwijs en arbeidsmarktpartijen werken samen aan het versterken van het beroepsonderwijs. Ter verbetering van de aansluiting en om jongeren te motiveren wordt ingezet op:

  • Meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo en hbo (met de arbeidsmarkt);
  • Stimuleren van doorlopende routes vmbo – mbo – hbo op alle niveaus en zoveel als mogelijk wegnemen van obstakels in deze routes.