Over ons

Sterk Beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor sterk beroepsonderwijs.

Over ons

Wij vinden het belangrijk om de komende jaren voort te bouwen op de vernieuwingen die in het vmbo én mbo hebben plaatsgevonden. Via het programma Sterk Beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk Beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo in elke regio.

Aanpak versterken beroepsonderwijs

Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren gaat naar het vmbo. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis van het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs biedt onderwijs aan verschillende jongeren, op veel verschillende scholen, die ook verschillende routes nodig hebben om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Een afgeronde mbo-opleiding biedt volop kansen op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere Europese landen zijn in Nederland zeer weinig jongeren werkloos. Tegelijkertijd blijft de aansluiting tussen vmbo en mbo een aandachtspunt. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat scholen in de regio samenwerken, zodat jongeren geen hinder ondervinden van de overgang van het ene naar het andere onderwijssysteem.

Maatregelen versterken beroepsonderwijs

De overheid ziet dat de afgelopen jaren de diversiteit in te bedienen jongeren toeneemt, en daarmee  de behoefte om hen maatwerk te kunnen bieden. Al deze jongeren verdienen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij met zoveel mogelijk bagage het beroepsonderwijs uit te stromen. Na een periode van tien jaar waarin door scholen is geëxperimenteerd met het verbeteren van de aansluiting vmbo-mbo is het tijd dat jongeren resultaten ervaren en dat er duurzame regionale samenwerking ontstaat.

Overheid, onderwijs en arbeidsmarktpartijen werken samen aan het versterken van het beroepsonderwijs. Ter verbetering van de aansluiting en om jongeren te motiveren wordt ingezet op:

 • Meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt);
 • Regelruimte om doorlopende routes vmbo – mbo op alle niveaus mogelijk te maken;
 • Een nieuwe leerweg in het vmbo.
 • Meer informatie

  Meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt)

  Ambitie
  In 2020 moeten regio’s (vmbo, mbo en arbeidsmarkt) een functionerend samenwerkingsnetwerk hebben ingericht binnen alle opleidingssectoren.

 • Meer informatie

  Regelruimte om doorlopende routes vmbo – mbo op alle niveaus mogelijk te maken

  Ambitie
  In 2021 moet elke regio doorlopende leerroutes van vmbo tot mbo bieden passend bij het regionale onderwijsaanbod, waarbij jongeren vanuit vmbo basis en kader de mogelijkheid hebben om een mbo 2 opleiding vanuit de vertrouwde omgeving van het vmbo af te ronden. Het mbo blijft daarbij verantwoordelijk voor de examinering en diplomering.

 • Meer informatie

  Een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component


  Ambitie
  De komende jaren worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen ook praktijkgericht onderwijs naast het theoretisch onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen.

   

Meer weten over het versterken van het beroepsonderwijs?

 • Kamerbrief Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio - 26 augustus 2019

 • Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo - 28 mei 2018