Subsidies in kaart

Subsidies in kaart

Wat ziet u op de kaart?

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van gehonoreerde subsidieaanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort aan vakmensen: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang.

De locatiepin staat bij de mbo-school, ook wel de ‘penvoerder’. Zij hebben een programmacoördinator die coördineert tussen de vo-, mbo- en hbo-scholen.

Hoe werkt het?

U kunt op de digitale kaart zoeken naar opleidingsroutes door middel van twee filters, namelijk:

  • Arbeidsmarktregio (waar de mbo-school gevestigd is);
  • Sector waarin de vo-school opereert.

Door te klikken op de paarse icoontjes op de kaart komt u bij informatie over de opleidingsroutes die een subsidie hebben verkregen. U vindt informatie over:

  • Arbeidsmarktregio(‘s) waar de scholen actief zijn;
  • Sector waarin de vo-school opereert;
  • De aangeboden opleidingen op de mbo-school;
  • De aangeboden opleidingen op de hbo-school;
  • Startjaar van de subsidie;
  • Betrokken vo-scholen, mbo- en hbo-instellingen;
  • Gegevens programmacoördinator.

Onvolledige of onjuiste informatie op de kaart?

Als de weergegeven informatie over de subsidie van de opleidingsroute onjuist en/of onvolledig is, kunt u via een wijzigingsformulier aanpassingen/toevoegingen doorgeven. De doorgegeven aanpassingen/toevoegingen worden zo snel mogelijk (na eventueel contact met de penvoerder) op de digitale kaart geplaatst.