Routes in kaart

Routes in kaart

Wat ziet u op de kaart?

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van leerlabs en bij DUO aangemelde doorlopende leerroutes en geïntegreerde leerroutes. Hierbij is een onderscheid gemaakt in:

 • De doorlopende leerroute begint nadat de leerling 2 jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf dan worden mbo en vo gecombineerd tot 1 onderwijsprogramma. De leerling behaalt een vmbo-diploma én een mbo-diploma.
 • De geïntegreerde leerroute begint nadat de leerling 2 jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf het 3e leerjaar biedt deze route een onderwijsprogramma dat wordt afgesloten met alleen een mbo-diploma niveau 2. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht.
 • In een leerlab wordt de samenwerking tussen vo- en mbo-instellingen (verder) vorm gegeven, gericht op verbetering van de aansluiting tussen vmbo-mbo óf doorlopende leerroutes.

De initiatieven zijn weergegeven op de digitale kaart. De locatiepin staat bij de vmbo-school die de route heeft aangemeld. Daaronder staan de verschillende routes. Zo kunnen per route de gegevens worden getoond.
De doorlopende routes hebben een groen icoontje, de geïntegreerde leerroutes een blauw icoontje en de leerlabs een geel icoontje.

Hoe werkt het?

U kunt op de digitale kaart zoeken naar initiatieven door middel van vier filters, namelijk:

 • Arbeidsmarktregio (waar de vmbo-school gevestigd is);
 • Profiel waarin de vmbo-school opereert;
 • Niveau van de onderwijsroute tussen vmbo-school en mbo-instelling (van bb/kb naar mbo2/3/4);
 • Soort route (doorlopende leerroutes (DLR), geïntegreerde leerroute (GLR) en leerlab).

Door te klikken op de icoontjes (groen/blauw/geel) op de kaart komt u bij informatie over de route. U vindt een beschrijving van het initiatief en informatie over:

 • Arbeidsmarktregio(‘s) waar het samenwerkingsinitiatief actief is;
 • Profiel waarin de vmbo-school opereert;
 • Niveau van samenwerking tussen vmbo-school en mbo-instelling;
 • Startjaar van het samenwerkingsinitiatief;
 • BRIN van de vmbo-school;
 • Soort route;
 • Betrokken vmbo-scholen en mbo-instellingen;
 • Gegevens contactpersoon samenwerkingsinitiatief (als daar toestemming voor is gegeven).

Veelgestelde vragen

 • De doorlopende leerroute op onze school staat niet op de kaart. Wat is hiervan de reden?

  Op de kaart staan alle bij DUO gemelde doorlopende leerroutes en alle leerlabs (regio’s die samenwerken aan een doorlopende leerroute).

 • Wij starten dit schooljaar met een doorlopende leerroute en willen graag gebruik maken van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt. Hoe meld ik de route aan?

  U kunt de route het hele jaar door aanmelden bij DUO. Informatie over de aanmelding vindt u op de website van DUO.
  U kunt ook het webinar terugkijken dat over het aanmelden van doorlopende leerroutes is gemaakt.

 • Waarom zijn bij de routes de contactgegevens van de contactpersoon niet weergegeven?

  Om de contactgegevens te mogen weergeven op de digitale kaart moet daar eerst toestemming voor gevraagd worden aan de contactpersoon. Mocht u zelf de contactpersoon zijn en vermeld willen worden op de pagina, stuur dan een mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.

Onvolledige of onjuiste informatie op de kaart?

Als de weergegeven informatie over de route onjuist en/of onvolledig is, kunt u via een wijzigingsformulier aanpassingen/toevoegingen doorgeven. De doorgegeven aanpassingen/toevoegingen worden zo snel mogelijk (na eventueel contact met de contactpersoon van het initiatief) op de digitale kaart geplaatst.