Is het weglaten van diplomering vmbo nog nadelig voor het beoordelen van het vmbo door inspectie? (studiesucces, VSV)

Nee. Voor de jongeren die in de geïntegreerde route zitten, zal geen sprake zijn van een negatief oordeel op deze onderdelen.