Bouwstenen

Gebruik de beschikbare bouwstenen voor het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute.

Bouwsteen ‘Altijd een passend vervolg’

In deze bouwsteen leest u hoe u een passend vervolg kunt bieden aan een jongere die de doorlopende leerroute niet kan of wil voortzetten, en de wettelijke eisen die aan deze overstapoptie worden gesteld.

Bouwsteen ‘Studieduur en onderwijstijd’

In deze bouwsteen leest u over de wettelijke eisen en de ruimte bij het afwijken van de onderwijstijd in een doorlopende leerroute.

Bouwsteen ‘Examinering’

Wat er in een gezamenlijk PTA/OER moet staan leest u in de bouwsteen Examinering.

Bouwsteen ‘Teambevoegdheid’

In de bouwsteen ‘Teambevoegdheid’ leest u over de wettelijke eisen en de voordelen van de teambevoegdheid.

Bouwsteen ‘Van idee naar uitvoering’

In deze bouwsteen worden de stappen van het ontwikkelen van een doorlopende leerroute op hoofdlijnen genoemd. Deze onderdelen worden in andere bouwstenen verder geconcretiseerd.

Bouwsteen ‘Financiële afspraken’

Voor een goed verloop van de samenwerking is het maken van heldere financiële afspraken voorafgaand aan het samenwerken belangrijk. In deze bouwsteen leest u hoe u dat kunt aanpakken.

Bouwsteen ‘Ken uw regio’

Met de bouwsteen ‘Ken uw regio’ kunt u de juiste gegevens op het juiste moment gebruiken om keuzes voor de doorlopende leerroute te onderbouwen.

Bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’

In de bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’ leest u hoe u een samenwerkingsovereenkomst kunt opstellen tussen de vmbo-school en de mbo-instelling.