Bouwsteen ‘Van idee naar uitvoering’

Stappen in hoofdlijnen

Om te komen tot een doorlopende leerroute moeten verschillende stappen worden gezet, deze bouwsteen beschrijft de stappen in hoofdlijnen. Voor een aantal specifieke onderwerpen wordt verwezen naar andere bouwstenen waarin een nadere toelichting wordt gegeven.

TIPS

  • Gebruik de bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’ voor tips en een voorbeeldformat. Ook kunt u het webinar over de wet doorlopende leerroutes bekijken over onderwerpen die in de overeenkomst geregeld moeten worden en onderwerpen die geregeld kunnen worden.
  • Voor een goed verloop van de samenwerking is het belangrijk om voorafgaand heldere financiële afspraken te maken. Gebruik de bouwsteen ‘Financiële afspraken’ voor tips uit de praktijk en een voorbeeldformat.
  • Gebruik de bouwsteen ‘Examinering’ voor nadere uitleg over hoe u de examinering van het vo-deel en het mbo-deel kunt vormgeven en welke wettelijke eisen daarbij van belang zijn.
  • Gebruik de bouwsteen ‘Studieduur en onderwijstijd’ voor de voorwaarden en de ruimte bij het afwijken van de onderwijstijd en de mogelijkheden om de opleidingsduur te verkorten.
  • Gebruik de bouwsteen ‘Teambevoegdheid’ voor de wettelijke eisen en de voordelen van de teambevoegdheid.