Bouwsteen ‘Ken uw regio’

Met de bouwsteen ‘Ken uw regio’ kunt u de juiste gegevens op het juiste moment gebruiken om keuzes voor de doorlopende leerroute te onderbouwen.

De juiste gegevens op het juiste moment

Deze bouwsteen helpt om keuzes voor doorlopende leerroutes te onderbouwen op basis van bijvoorbeeld arbeidsmarktkenmerken, leerlingenstromen, toekomstige leerlingaantallen, en meer. Door de data ontstaat een actueel zicht in welke sectoren van de arbeidsmarkt kansen en mogelijkheden op betaalde arbeid zijn. ‘Ken uw regio’ bestaat uit hulpmiddelen/instrumenten (de juiste gegevens op het juiste moment). Door het gebruik hiervan is het mogelijk om onderwijsinhoudelijk te anticiperen op maatschappelijke veranderingen.

Deze bouwsteen bestaat uit:

  • Een opsomming en uitleg van de hulpmiddelen/instrumenten
  • Een handleiding hoe de hulpmiddelen/instrumenten te gebruiken
  • Een concreet format/ideeën om de gegevens te ontsluiten.