Bouwsteen ‘Examinering’

Wat er in een gezamenlijk PTA/OER moet staan leest u in de bouwsteen Examinering.

Bouwsteen ‘Examinering’

Een goede beschrijving van het examenprogramma is belangrijk voor het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo is er sprake van één gezamenlijk onderwijs- en examenprogramma voor zowel het vmbo als het mbo dat deel uitmaakt van de leerroute. In deze bouwsteen leest u hoe u de examinering van het vo-deel en het mbo-deel van de doorlopende leerroute kunt vormgeven en welke wettelijke eisen daarbij van belang zijn.

Handreiking ‘PTA/OER’ doorlopende leerroute vmbo-mbo

Bijlage bij de bouwsteen ‘Examinering’
In een doorlopende leerroute vmbo-mbo is er sprake van één gezamenlijk onderwijsprogramma vmbo-mbo. De nieuwe ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ maakt het mogelijk om de examinering van dit onderwijsprogramma binnen deze leerroute als vmbo en mbo samen op te pakken. In de bouwsteen ‘examinering’ leest u meer over de wettelijke kaders, de ruimte en de belangrijkste randvoorwaarden voor examinering in een doorlopende leerroute. De nieuwe wet regelt dat het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs samen met het bevoegd gezag van de school voor beroepsonderwijs voor de gehele doorlopende leerroute vmbo-mbo het onderwijsprogramma en de examinering per leerjaar samen beschrijven. Het uitgangspunt daarbij is dat dit vorm krijgt in één geïntegreerd document. In de bouwsteen examinering wordt dit document ‘PTA/OER’ genoemd. Om scholen hierbij te ondersteunen is deze handreiking ontwikkeld.

Webinar PTA/OER

Bekijk de opname van het webinar op 12 april 2021 over de afsluiting van een doorlopende of geïntegreerde leerroute. Afspraken over die afsluiting moeten vastgelegd worden in een ‘PTA/OER”. Om scholen hierbij te ondersteunen is de handreiking PTA/OER ontwikkeld.