Bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’

In de bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’ leest u hoe u een samenwerkingsovereenkomst kunt opstellen tussen de vmbo-school en de mbo-instelling.

Een doorlopende leerroute vmbo-mbo wordt op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk verzorgd door een of meer scholen en een of meer instellingen voor beroepsonderwijs. Partijen maken (grofmazige) afspraken over hoe de doorlopende leerroute eruit gaat zien. In een samenwerkingsovereenkomst maken de vmbo-school en de mbo-instelling afspraken over wat zij van elkaar nodig hebben om de wet- en regelgeving na te leven bij het ontwikkelen van een gezamenlijke doorlopende leerroute of een geïntegreerd onderwijsprogramma.

In deze bouwsteen leest u hoe u dit kunt doen. De ervaring leert dat het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst scholen en instellingen (administratieve) voordelen oplevert in
de verdere uitvoering van doorlopende leerroutes. Dit leidt bijvoorbeeld tot goede afspraken over de uitvoering van het onderwijsprogramma, waardoor overlap in lesstof (vmbo en mbo)
wordt voorkomen. Kortom, een samenwerkingsovereenkomst is een relevante factor voor een succesvolle samenwerking. Vanaf 2020 is een samenwerkingsovereenkomst verplicht.

Webinar – Samenwerkingsovereenkomst

Bekijk de opname van het webinar op 9 november 2020 waarin uitleg wordt gegeven over onderwerpen die in de samenwerkingsovereenkomst geregeld moeten en kunnen worden.