Bouwsteen ‘Altijd een passend vervolg’

In deze bouwsteen leest u hoe u een passend vervolg kunt bieden aan een jongere die de doorlopende leerroute niet kan of wil voortzetten, en de wettelijke eisen die aan deze overstapoptie worden gesteld.

Jongeren kunnen aan het eind van het tweede jaar van het vmbo kiezen voor het volgen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, als de school deze route aanbiedt. Er kunnen tijdens de opleiding verschillende redenen zijn die er toe leiden dat een jongere op enig moment de doorlopende leerroute niet kan of wil voortzetten. Voorbeelden hiervan zijn een verhuizing, het niveau van de opleiding blijkt niet goed aan te sluiten bij de capaciteiten van de jongere of de jongere besluit tussentijds een andere opleiding te willen volgen. Het is de taak van de betrokken vmbo- en mbo scholen om de jongere te ondersteunen bij een overstap naar een opleidingstraject dat zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten en behoeftes. Daarom moeten scholen
die samen een doorlopende leerroute aanbieden gezamenlijk afspraken maken over de manier waarop zij handelen in deze situaties, en deze afspraken op hoofdlijnen vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst. In deze bouwsteen leest u hoe u dit kunt aanpakken en de wettelijke eisen die aan deze overstapoptie worden gesteld.