Bouwstenen

Gebruik de beschikbare bouwstenen voor het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute.

Bouwsteen ‘Teambevoegdheid’

In de bouwsteen ‘Teambevoegdheid’ leest u over de wettelijke eisen en de voordelen van de teambevoegdheid.

Bouwsteen ‘Van idee naar uitvoering’

In deze bouwsteen worden de stappen van het ontwikkelen van een doorlopende leerroute op hoofdlijnen genoemd. Deze onderdelen worden in andere bouwstenen verder geconcretiseerd.

Bouwsteen ‘Financiële afspraken’

Voor een goed verloop van de samenwerking is het maken van heldere financiële afspraken voorafgaand aan het samenwerken belangrijk. In deze bouwsteen leest u hoe u dat kunt aanpakken.

Bouwsteen ‘Ken uw regio’

Met de bouwsteen ‘Ken uw regio’ kunt u de juiste gegevens op het juiste moment gebruiken om keuzes voor de doorlopende leerroute te onderbouwen.

Bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’

In de bouwsteen ‘Samenwerkingsovereenkomst’ leest u hoe u een samenwerkingsovereenkomst kunt opstellen tussen de vmbo-school en de mbo-instelling.