Bouwsteen ‘Teambevoegdheid’

In deze bouwsteen leest u over de wettelijke eisen en de voordelen van de teambevoegdheid.

Omdat in een doorlopende leerroute vo- en mbo-onderwijs kan worden geïntegreerd en als één programma kan worden aangeboden, is besloten dat vo-leraren en mbo-docenten op het niveau van de opleiding, voor een doorlopende leerroute in één team mogen samenwerken. Dit team bestaat uit onderwijspersoneel van zowel de vmbo- als mbo-school. Deze samenwerking is één van de belangrijkste factoren voor het succesvol vormgeven van een doorlopende leerroute.

Daarom is met de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo de zogenaamde ‘teambevoegdheid’ geïntroduceerd; vo-leraren en mbo-docenten kunnen in een doorlopende leerroute gezamenlijk een team vormen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om gezamenlijk invulling te geven aan het programma, de gecombineerde lessen en de taakverdeling beter op elkaar af te stemmen. In deze bouwsteen leest u over de wettelijke eisen en de voordelen van deze teambevoegdheid.

Webinar – Studietijd en onderwijstijd & Teambevoegdheid

Bekijk de opname van het webinar op 11 januari 2021 waarin twee mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt centraal stonden: het op elkaar afstemmen van studieduur en onderwijstijd en het werken met een teambevoegdheid.