Van samenwerking naar een doorlopende leerroute in Drenthe

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Webinar Webinar

Van samenwerking naar een doorlopende leerroute in Drenthe

‘Gewoon doen’

Dat is het advies van Huubs Hubbeling als het gaat om samenwerking in de regio. Als onderwijsontwikkelaar van het dr. Nassaucollege uit Assen stapte ze jaren terug het Drenthe college binnen, het ROC in die plaats, om op zoek te gaan naar ‘iemand’ met wie ze over de doorlopende leerroute voor de leerlingen van het Vakcollege afspraken kon maken.

Doorlopende leertrajecten

Jaren later zijn veel mensen, in alle lagen van de organisatie, betrokken bij de ontwikkeling van doorlopende leertrajecten. Werkgroepen met docenten bespreken met elkaar hun curriculum en kijken waar er afgestemd kan worden, leidinggevenden ondersteunen hun werk, onder andere door het te faciliteren. Karin Stoffers, projectleider doorlopende leerroutes bij ROC Drenthe en Huubs stimuleren en enthousiasmeren hun collega’s, maar houden ze ook bij de les. Dat alles met als doel zoveel mogelijk maatwerk te leveren aan leerlingen, de leerlingen te begeleiden naar een kwalificatie én in de regio te houden, want de regio heeft behoefte aan goed geschoold personeel. Doel is niet tijdwinst te behalen en leerlingen eerder te laten starten met werken. ‘Juist niet’ zegt Huubs.

Opleiding HBR

Voor de opleiding HBR is nu de richting van een ‘echte’ doorlopende leerroute ingezet. Geert Jan Siebring en zijn collega’s werken daar hard aan, door leerlingen kennis te laten maken het vak, keuzedelen al in het vmbo aan te bieden en samen gebruik te maken van de locaties van het vmbo en het mbo. Natuurlijk stromen er in zijn mbo-opleiding ook leerlingen van andere vmbo-scholen binnen en stromen niet alle leerlingen van het dr. Nassaucollege uiteindelijk door naar het mbo-opleiding, maar dat is geen probleem, zolang elke leerling op zijn plek zit en onderwijs krijgt dat hem uitdaagt, is de missie geslaagd.

Huubs, Karin en Geert Jan vertellen over hun ervaringen en plannen in een nieuwe aflevering van Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs.

  • Betrokken organisaties

  • Contactpersonen

    • Karin Stoffers, projectleider doorlopende leerroutes ROC Drenthe
    • Huubs Hubbeling, onderwijsontwikkelaar Dr. Nassaucollege Assen
    • Geert Jan Siebring, docent HBR ROC Drenthe

Doorlopende leerroute in Assen: Een recept voor succes?

In Assen werken het Dr. Nassau College Penta (vo) en het Drenthe College (mbo) samen om het onderwijs voor het profiel HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) en de opleiding Horeca programmatisch steeds beter in elkaar te vervlechten en toe te werken naar doorlopende leerroutes mbo niveau 2 en 3. Welke ingrediënten zijn nodig bij het gezamenlijk ontwikkelen van een doorlopende leerroute?

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden