Mogen we nog doorlopende leerroutes ontwikkelen en aanbieden?

Mogen we nog doorlopende leerroutes ontwikkelen en aanbieden?

Het programma doorlopende leerroutes van OCW is inderdaad gestopt, maar de wet doorlopende leerroutes is als wet aangenomen. Het blijft mogelijk om...

Doorlopende leerroutes en bevoegdheden: Wie mag welke deel van de lesstof geven?

Dit hangt samen met de mate waarin u het vmbo- en mbo-programma heeft geïntegreerd. Geef in het gezamenlijk PTA/OER aan waar er...

We zijn een doorlopende leerroute aan het ontwikkelen en willen de vmbo-jongeren na hun vo-examen (in het zomerlek) stage laten lopen. Wat moeten we regelen om deze stage-uren te laten meetellen als mbo-stof?

Het maakt niet uit op welk moment u de bpv wilt programmeren, dus dat kan prima in het zomerlek. Maar het moet...

Wat zijn de doelen van doorlopende leerroutes en hoe wordt dit gemonitord?

Het streven is dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk niveau terecht kan in doorlopende leerroutes passend bij...

Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde route? En klopt het dat beide voor niveau 2 aangeboden kunnen worden?

U heeft, binnen de wet doorlopende leerroutes, twee mogelijkheden om een vmbo-mbo route naar niveau 2 in te richten: de geïntegreerde route...

Met een deel van onze jongeren in het derde leerjaar willen we een geïntegreerde leerroute aan gaan bieden. Kunnen we lopende het leerjaar met deze route starten of moeten we wachten tot het nieuwe schooljaar? En als dat zo is kunnen we dan starten in de vierde klas vmbo?

Leerlingen kunnen met een geïntegreerde leerroute op elk gewenst moment starten. Voorwaarde is wel dat de vmbo-school en de mbo-instelling die in...

Hoe om te gaan met de verschillende groepsgroottes in vmbo en mbo die nodig zijn om een kostendekkende groep te draaien in beide delen van de doorlopende leerroute, daar waar een route zodanig geïntegreerd wordt dat het samenvoegen met anderen niet voor de hand ligt?

U heeft de mogelijkheid om bekostiging aan elkaar over te dragen. Ervaring uit de experimenten leert dat hoe klein de groep ook...

Wij hebben LWT-leerlingen, is het verstandig deze leerlingen in een geïntegreerde leerroute te plaatsen of kunnen we LWT gewoon blijven aanbieden?

Dat is aan u. U kunt LWT blijven aanbieden. Maar als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van de wet is...

Stelt SBB eisen aan een samenwerking vmbo – mbo?

Nee. SBB stelt geen eisen aan de samenwerking, wel aan de BPV, ook als die in het vmbo start. Als een vmbo-leerling...

Ik zit nog met specifieke vragen voor onze regio, kan ik die ook bij u kwijt?

Het eigenaarschap van het versterken van het beroepsonderwijs ligt uiteraard bij u, maar wij helpen u graag. Er is vanuit het programma...