We zijn een doorlopende leerroute aan het ontwikkelen en willen de vmbo-jongeren na hun vo-examen (in het zomerlek) stage laten lopen. Wat moeten we regelen om deze stage-uren te laten meetellen als mbo-stof?

Het maakt niet uit op welk moment u de bpv wilt programmeren, dus dat kan prima in het zomerlek. Maar het moet altijd volgens de regels die gelden voor het bpv: dus bij een erkend leerbedrijf, met een praktijkovereenkomst, volgens het bpv-protocol, conform de ARBO-regels en onder verantwoordelijkheid van het mbo. U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een keuzedeel in het zomerlek te programmeren of andere mbo-stof, al dan niet in een hybride vorm, te onderwijzen.