Hoe om te gaan met de verschillende groepsgroottes in vmbo en mbo die nodig zijn om een kostendekkende groep te draaien in beide delen van de doorlopende leerroute, daar waar een route zodanig geïntegreerd wordt dat het samenvoegen met anderen niet voor de hand ligt?

U heeft de mogelijkheid om bekostiging aan elkaar over te dragen. Ervaring uit de experimenten leert dat hoe klein de groep ook is het mogelijk blijft om stevige geïntegreerde routes neer te zetten.