Nieuws

Image

Terugkijken webinar ‘Van samenwerking naar een doorlopende leerroute in Drenthe’

Op 7 februari 2022 werd de reeks webinars Bouwen aan sterk beroepsonderwijs voortgezet met een webinar over doorlopende leerroutes in Drenthe.

Nieuwe leerlabs in 2022

Net voor de kerstvakantie hebben 14 aanvragers voor een leerlab Sterk beroepsonderwijs te horen gekregen dat ze subsidie ontvangen om in hun...

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. In de onderwijs- en ontwikkelingparagraaf staan onderwijskwaliteit (basis op orde) en kansengelijkheid centraal.

Nieuwe leerweg verhuist per 1 februari 2022

Alle informatie over de samenvoeging van de gl en tl van het vmbo met een praktijkgericht programma wordt gebundeld op www.nieuweleerweg.nl.

Terugkijken webinar over doorlopende leerroute met het Perron uit Veenendaal

In het webinar Bouwen aan Sterk Beroepsonderwijs van 22 november 2021 komen medewerkers van Het Perron in Veenendaal aan het woord.

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden vmbo-mbo

Het programma Sterk beroepsonderwijs stimuleert de samenwerking tussen vmbo en mbo. Heeft u een dergelijk samenwerkingsverband, vul dan de enquête in.

Eerste diploma-uitreiking doorlopende leerroute KTS en mboRijnland

Het Teylingen College KTS in Voorhout en mboRijnland in Leiden zijn samenwerkingspartners rondom een doorlopende leerroute vmbo-mbo.