06 maart 2024

Webinar: Versterking beroepskolom: nieuwe subsidie

Webinar: Versterking beroepskolom: nieuwe subsidie

Tussen 1 en 31 mei 2024 kan er weer subsidie aangevraagd worden in het kader van ‘Versterking beroepskolom’. Tijdens het webinar vertelde Sandy Felicia van OCW aan welke voorwaarden een subsidieverzoek moet voldoen en welke ruimte samenwerkingsverbanden hebben om de subsidie in te zetten. Samenwerkingsverbanden van vo (vso, pro, vmbo, havo en vavo), mbo en hbo kunnen (samen) een subsidieverzoek indienen met als doel de overgang van vo naar mbo en van mbo naar hbo te verbeteren.

Joost Kranenburg van het Horizon College in Alkmaar juicht het toe dat het mbo penvoerder is van deze subsidie en vertelde hoe er in zijn regio samengewerkt wordt met twee vo-scholen, een mbo en een hbo binnen de sector Zorg & welzijn en wat de regio met de subsidie wil bereiken.

Heeft u naar aanleiding van dit webinar vragen, stel ze dan via het vragenformulier.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden