26 juni 2024

Regiobijeenkomsten VABOK

Regiobijeenkomsten VABOK

Na een eerste, digitale bijeenkomst, kwamen de programmaleiders van de eerste ronde VABOK-regeling in juni, in vier regio’s, fysiek bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was elkaar leren kennen en het uitwisselen van eerste ervaringen.

Aan de hand van de metafoor van bootjes (we zitten allemaal in dezelfde stroom, maar geven onze doorlopende leerroutes op verschillende manieren vorm) gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over ‘hun’ VABOK-project.

Wat opviel was:

  • dat wat bij de een moeizaam verloopt, bij de ander juist soepel gaat, bijv. de samenwerking met het vo of het hbo.
  • dat veel regio’s een stuurgroep en een uitvoeringsgroep kennen.
  • dat het vrijmaken van docenten voor overleg, met name in het vo, lastig is.
  • dat alle regio’s van start zijn gegaan en de eerste contouren van activiteiten vorm krijgen.

De aanwezigen vonden de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen erg waardevol.
7 oktober 2024 ’s middags, is er voor programmaleiders VABOK een landelijke bijeenkomst. Zij ontvangen hierover bericht.