Nieuws

Image

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. In de onderwijs- en ontwikkelingparagraaf staan onderwijskwaliteit (basis op orde) en kansengelijkheid centraal.

Terugkijken webinar over doorlopende leerroute met het Perron uit Veenendaal

In het webinar Bouwen aan Sterk Beroepsonderwijs van 22 november 2021 komen medewerkers van Het Perron in Veenendaal aan het woord.

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden vmbo-mbo

Het programma Sterk beroepsonderwijs stimuleert de samenwerking tussen vmbo en mbo. Heeft u een dergelijk samenwerkingsverband, vul dan de enquête in.

Eerste diploma-uitreiking doorlopende leerroute KTS en mboRijnland

Het Teylingen College KTS in Voorhout en mboRijnland in Leiden zijn samenwerkingspartners rondom een doorlopende leerroute vmbo-mbo.

Terugkijken webinar ‘Toezicht op samenwerking’

Aan bod kwamen een toelichting op het onderzoekskader en een lezing over samenwerking in de regio.

Nieuwe leerlabs ‘Samenwerking vmbo-mbo en ontwikkeling doorlopende leerroutes’

Het komende anderhalf jaar krijgt opnieuw een – beperkt – aantal regio’s de kans om in een leerlab de samenwerking tussen vo-...

Krant Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg

In de krant ‘Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg’ staan inspirerende voorbeelden en wordt aandacht besteed aan de nieuwe leerweg in het vmbo.