14 april 2024

Nieuwe subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom beschikbaar

Nieuwe subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom beschikbaar

Op 5 april 2024 is de wijziging op de Subsidieregeling ‘Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom’ gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden in het onderwijs aansluitende opleidingsroutes tussen vo (vmbo of havo)-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort aan vakmensen: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang.

De regeling is op de volgende punten aangepast:

  • Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) zijn toegevoegd als mogelijke partners in het samenwerkingsverband;
  • Onderwijsinstellingen uit Caribisch Nederland zijn toegevoegd als mogelijke partner voor het samenwerkingsverband;
  • Scholen en instellingen uit krimpregio’s krijgen verruimde mogelijkheden voor deelname;
  • De eis dat er van elke vo-school of vavo-instelling die deelneemt aan het samenwerkingsverband ten minste vijf leerlingen in de mbo-opleiding(en) binnen de aansluitende opleidingsroute moeten zitten, is verlaagd tot één leerling. Hetzelfde geldt voor de eis dat ten minste vijf mbo-studenten in de hbo-opleiding(en) moeten zitten.

In 2024 en 2025 kunt u van 1 mei tot en met 31 mei subsidie aanvragen voor een aansluitende opleidingsroute.
De doorstroomgegevens kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Meer informatie

Uitleg door OCW bij de bijgestelde subsidieregeling

Tijdens het SBO-webinar op 4 maart 2024 vertelde Sandy Felicia van OCW aan welke voorwaarden een subsidieverzoek moet voldoen en welke ruimte samenwerkingsverbanden hebben om de subsidie in te zetten.

Bekijk de opname