26 februari 2024

Digitale kaart Versterking beroepskolom

Digitale kaart Versterking beroepskolom

Eind 2023 hebben 23 aanvragers gehoord dat hun subsidieverzoek in het kader van Versterking beroepskolom is goedgekeurd. Deze aanvragers kunnen van start met de programmatische aansluiting tussen opleidingen vo-mbo-hbo. De eerste stap is het aanstellen van een programmacoördinator. Vanuit OCW worden dan kennisdelingsbijeenkomsten voor deze programmacoördinatoren georganiseerd.

De digitale kaart Versterking beroepskolom staat nu online. Een interactieve digitale kaart is ontwikkeld met een landelijk overzicht van gehonoreerde subsidieaanvragen die een samenwerkingsverband weergeven tussen vo-mbo-hbo. Ontbreken er gegevens? Geef dit dan door via het wijzigingsformulier of door een mail te sturen naar communicatie@sterkberoepsonderwijs.nl.

De komende tijd zal deze kaart aangevuld worden met alle gehonoreerde subsidieaanvragen die er nog bij gaan komen.