Kunnen meerdere ROC’s samenwerken met één vmbo-school?

Kunnen meerdere ROC’s samenwerken met één vmbo-school?

Dat is zeker mogelijk. U kunt met elke samenwerkingspartner een samenwerkingsovereenkomst afsluiten als u gezamenlijk één of meer doorlopende leerroutes in gaat...

Hoe sluit je een samenwerkingsovereenkomst met het mbo als je je in de route niet op 1 opleiding wil vastpinnen, maar juist voor een paar mbo-programmadelen gaat die voor verschillende kwalificaties relevant zijn? Kies je dan gewoon een college en opleiding binnen een ROC wiens team en examenbureau verantwoordelijk gaat zijn voor die mbo-delen, ongeacht welke opleiding de leerling en later student uiteindelijk bij het ROC gaat doen?

De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten door de bevoegde gezagsorganen van de vmbo- en mbo-school. Voor de samenwerkingsovereenkomst maakt het in die zin dus...

Moeten AOC’s ook een samenwerkingsovereenkomst afsluiten? Bijv. voor een geïntegreerde route.

Als een doorlopende leerroute wordt verzorgd door een AOC of aan een verticale scholengemeenschap waarvan een regionaal opleidingscentrum of AOC deel uitmaakt,...

Hoe verhoudt de interne regeling zich tot de samenwerkingsovereenkomst?

Als de doorlopende leerroute volledig binnen een verticale scholengemeenschap of binnen een aoc wordt verzorgd, dat wil zeggen zowel het voortgezet onderwijs...

Ik heb op dit moment een samenwerkingsovereenkomst met een mbo-school. Ik wil mijn collega vmbo-school toevoegen, de mbo-school wil dat niet hoe lossen we dat op?

Dit is de reden dat we van u vragen om in de samenwerkingsovereenkomst de voorwaarden op te nemen waaronder een andere school...

Moet de medezeggenschap goedkeuring verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst?

Nee, dat hoeft niet. Het is van belang om een voorgenomen besluit tot samenwerking voor advies voor te leggen aan de medezeggenschapsorganen...

Moet het hele onderwijsprogramma worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst?

Nee, dat hoeft niet. Mocht u dat wel willen doen, denkt u er dan aan dat u bij iedere wijziging de overeenkomst...

Hoe kan een jongere in een verkorte geïntegreerde route toch nog bijvoorbeeld halverwege overstappen vanuit de korte route terug naar het reguliere vmbo onderwijs?

Daar maakt u afspraken over in de samenwerkingsovereenkomst onder het kopje overstapopties. Als er overigens sprake is van een verkorte geïntegreerde route...

Voor een goed verloop van de samenwerking is het maken van heldere financiële afspraken voorafgaand aan het samenwerken belangrijk. Waar moeten we aan denken als we financiële afspraken willen maken?

De wet bevat de mogelijkheid voor de vmbo- en mbo-school om bekostiging aan elkaar over te dragen bij het ontwikkelen en uitvoeren...

Moeten scholen die al samenwerken, bijv. in een vakmanschapsroute, opnieuw een samenwerkingsovereenkomst sluiten en een aanvraag indienen?

Als u vanwege samenwerking in het verleden al een samenwerkingsovereenkomst met elkaar hebt gesloten, bijvoorbeeld doordat u mee heeft gedaan aan de...