Hoe kan een jongere in een verkorte geïntegreerde route toch nog bijvoorbeeld halverwege overstappen vanuit de korte route terug naar het reguliere vmbo onderwijs?

Daar maakt u afspraken over in de samenwerkingsovereenkomst onder het kopje overstapopties.

Als er overigens sprake is van een verkorte geïntegreerde route die tussen de 2 – 3 jaar duurt, ligt het in sommige gevallen meer voor de hand om de jongere deze route te laten voltooien om hem/haar vervolgens voor een nieuwe opleiding niveau 2 of 3 in het mbo te laten kiezen in een ander opleidingsdomein of naar een andere kwalificatie.