Ik heb op dit moment een samenwerkingsovereenkomst met een mbo-school. Ik wil mijn collega vmbo-school toevoegen, de mbo-school wil dat niet hoe lossen we dat op?

Dit is de reden dat we van u vragen om in de samenwerkingsovereenkomst de voorwaarden op te nemen waaronder een andere school of een andere instelling partij kan worden bij de overeenkomst en de wijze waarop de overeenkomst in andere gevallen kan worden gewijzigd. Kijk nog een keer goed wat u hierover hebt afgesproken.
Wij verwachten van u dat u dit telkens doet met het oog op het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de jongeren.
Het is van belang dat iedere jongere die dat wil in iedere regio terecht kan in routes die bij hem/haar passen. Als u denkt dat het van meerwaarde is dat anderen mee gaan doen, ga hierover dan het gesprek met elkaar aan.