Hoe sluit je een samenwerkingsovereenkomst met het mbo als je je in de route niet op 1 opleiding wil vastpinnen, maar juist voor een paar mbo-programmadelen gaat die voor verschillende kwalificaties relevant zijn? Kies je dan gewoon een college en opleiding binnen een ROC wiens team en examenbureau verantwoordelijk gaat zijn voor die mbo-delen, ongeacht welke opleiding de leerling en later student uiteindelijk bij het ROC gaat doen?

De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten door de bevoegde gezagsorganen van de vmbo- en mbo-school. Voor de samenwerkingsovereenkomst maakt het in die zin dus niet uit als de kwalificaties door verschillende colleges worden verzorgd.

Voor de samenwerking en het verzorgen van een onderwijsprogramma waarin gekozen kan worden voor verschillende kwalificaties, is het van belang dat personen vanuit het ROC zijn betrokken die voldoende kennis van het onderwijs- en examenprogramma van die kwalificaties hebben. Hoe dit precies wordt georganiseerd is aan de mbo-school zelf.