Moeten AOC’s ook een samenwerkingsovereenkomst afsluiten? Bijv. voor een geïntegreerde route.

Als een doorlopende leerroute wordt verzorgd door een AOC of aan een verticale scholengemeenschap waarvan een regionaal opleidingscentrum of AOC deel uitmaakt, dan is er geen samenwerkingsovereenkomst nodig. Hetzelfde bevoegd gezag verzorgt dan immers zowel het vmbo als het mbo binnen de doorlopende leerroute vmbo-mbo.

Wel moeten, in een interne regeling, met betrekking tot de doorlopende leerroute vmbo-mbo in dat geval dezelfde onderwerpen geregeld worden die anders in een samenwerkingsovereenkomst opgenomen zouden worden.