Stel dat een jongere een mbo-4 opleiding wil gaan doen. Loopt de samenwerking dan ook alle jaren tot en met de mbo-diplomering?

Stel dat een jongere een mbo-4 opleiding wil gaan doen. Loopt de samenwerking dan ook alle jaren tot en met de mbo-diplomering?

Ja, de samenwerking in de doorlopende leerroute omvat de hele route, van klas 3 vmbo tot en met het diploma mbo, ook...

Wij willen graag samenwerken met het regionaal bedrijfsleven, maar hoe leggen we contact?

Samenwerken met het bedrijfsleven start natuurlijk met het leggen van contacten. Dat kan op verschillende manieren, bv. door gebruik te maken van...

Zijn er ervaringen bij welke mate van integratie van de programma’s de financiële effecten zodanig worden, dat de aanvullende mogelijkheden die Wet BHB gaat bieden echt nodig zijn (VSG-vorming, allocatie middelen, samen diensten, etc.)?

Doorlopende leerroutes zijn samenwerkingen tussen één of meer opleidingen, VSG-vorming is een samenwerking tussen de besturen van een vmbo- en mbo-school. Het...

Ik heb op dit moment een samenwerkingsovereenkomst met een mbo-school. Ik wil mijn collega vmbo-school toevoegen, de mbo-school wil dat niet hoe lossen we dat op?

Dit is de reden dat we van u vragen om in de samenwerkingsovereenkomst de voorwaarden op te nemen waaronder een andere school...

Hoe sluit je een samenwerkingsovereenkomst met het mbo als je je in de route niet op 1 opleiding wil vastpinnen, maar juist voor een paar mbo-programmadelen gaat die voor verschillende kwalificaties relevant zijn? Kies je dan gewoon een college en opleiding binnen een ROC wiens team en examenbureau verantwoordelijk gaat zijn voor die mbo-delen, ongeacht welke opleiding de leerling en later student uiteindelijk bij het ROC gaat doen?

De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten door de bevoegde gezagsorganen van de vmbo- en mbo-school. Voor de samenwerkingsovereenkomst maakt het in die zin dus...

Is de samenwerkingsovereenkomst alleen verplicht bij doorlopende leerroutes of ook bij minder vergaande vormen van samenwerking tussen vo en mbo? Bijvoorbeeld: keuzedeel mbo aanbieden aan vmbo-ers dat tegelijkertijd hun keuzevak is.

Als u gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, bijvoorbeeld als het gaat om de teambevoegdheid, moet...

Het lijkt erop dat de meeste vmbo’s de techniekopleidingen in verband met de kosten aan het afbouwen zijn. Is een doorlopende leerroute in Techniek nog wel haalbaar?

Een doorlopende leerroute in de techniek is zeker haalbaar. Een dergelijke route hoeft overigens niet smal te zijn ingericht. Als vmbo- en...

Ik (ROC) heb meerdere vmbo’s in de regio, deze hebben allemaal een andere invulling van onderwijs. Moeten de doorlopende leerroutes dan verschillend worden ingericht?

Het lijkt er op dat het regionale gesprek over het beroepsonderwijs in uw omgeving nog niet van de grond is gekomen. Wat...

Hoe zorg je voor blijvende betrokkenheid vanuit alle partijen? Mbo- en diverse vmbo-scholen.

Door dit vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst. Succesfactoren om de samenwerking vervolgens vast te houden, zijn daarnaast onder meer het werken...

Hoe ziet de uitvoering er in de praktijk uit?

Dat is afhankelijk van het onderwijsprogramma dat u afspreekt, er is erg veel ruimte voor maatwerk binnen doorlopende leerroutes. Op de website...