Is de samenwerkingsovereenkomst alleen verplicht bij doorlopende leerroutes of ook bij minder vergaande vormen van samenwerking tussen vo en mbo? Bijvoorbeeld: keuzedeel mbo aanbieden aan vmbo-ers dat tegelijkertijd hun keuzevak is.

Als u gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, bijvoorbeeld als het gaat om de teambevoegdheid, moet u dit aan de voorkant regelen middels deze samenwerkingsovereenkomst. Voor alle andere vormen van samenwerking kunt u de onderdelen uit het format gebruiken om uw afspraken met het mbo vast te leggen.

Het kan overigens handig zijn om ook voor andere vormen van samenwerking de afspraken die u aan de voorkant maakt vast te leggen. Dat biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen en ervaring leert dat het voordelen oplevert in de verdere uitvoering van de samenwerking, denk bv. aan personeelswisseling (daar gaat het nogal eens mis; te veel afhankelijkheid van bepaalde personen).