Het lijkt erop dat de meeste vmbo’s de techniekopleidingen in verband met de kosten aan het afbouwen zijn. Is een doorlopende leerroute in Techniek nog wel haalbaar?

Een doorlopende leerroute in de techniek is zeker haalbaar. Een dergelijke route hoeft overigens niet smal te zijn ingericht. Als vmbo- en mbo-scholen samenwerken, kan het opleidingsaanbod in de regio geborgd worden. Dalende jongerenaantallen binnen het beroepsonderwijs en veranderend keuzegedrag van jongeren voor vervolgonderwijs maken een meer regionale benadering van het onderwijsaanbod noodzakelijk. Het gesprek over doorlopende leerroutes in uw regio kan een trigger zijn om technisch beroepsonderwijs met elkaar te behouden.

Overigens zien we vanuit het profiel dienstverlening en producten (D&P) en het praktijkgerichte programma Technologie & toepassing richting het Techniek domein ook mooie voorbeelden in de praktijk.