Zijn er ervaringen bij welke mate van integratie van de programma’s de financiële effecten zodanig worden, dat de aanvullende mogelijkheden die Wet BHB gaat bieden echt nodig zijn (VSG-vorming, allocatie middelen, samen diensten, etc.)?

Doorlopende leerroutes zijn samenwerkingen tussen één of meer opleidingen, VSG-vorming is een samenwerking tussen de besturen van een vmbo- en mbo-school. Het is erg afhankelijk van de samenwerking op opleidingsniveau en de financiële afspraken die voor die samenwerking gemaakt, vanaf welk moment het aan te raden is om op bestuursniveau te gaan samenwerken. Een algemeen antwoord is hiervoor niet te geven.