Is het zinvol een doorlopende leerroute te melden bij DUO?

Is het zinvol een doorlopende leerroute te melden bij DUO?

De wet doorlopende leerroutes geeft ruimte aan vmbo en mbo om doorlopende leerroutes vorm te geven. Zo kan het examen van vmbo-leerlingen...

Mogen we nog doorlopende leerroutes ontwikkelen en aanbieden?

Het programma doorlopende leerroutes van OCW is inderdaad gestopt, maar de wet doorlopende leerroutes is als wet aangenomen. Het blijft mogelijk om...

Hoe hard is de aanmelddatum van 15 oktober voor een doorlopende leerroute?

Deze datum is voor OCW een ‘meetmoment’, maar is niet ‘keihard’. Nieuwe doorlopende leerroutes kunnen het hele jaar door bij DUO aangemeld...

Kan een jongere aangemeld worden voor de mbo-fase en ingeschreven zijn in het mbo terwijl het vmbo-diploma nog niet behaald is?

Ja dat kan. In een doorlopende leerroute kan een jongere ook in het derde jaar van de route (leerjaar 1 mbo) nog...

Als een doorlopende leerroute pas in klas 4 van het vmbo start is het dan een doorlopende leerroute?

Ja, dat is een doorlopende leerroute, als deze route door de vo- en de mbo-school gemeld is bij RIO. Een doorlopende leerroute...

Zijn de pilots (vakmanschapsroute technologieroute en beroepsroute) die al jaren werken automatisch aangemeld als doorlopende leerroute?

Nee, als u de doorlopende route die in een pilot is ontwikkeld voort wilt zetten als doorlopende/geïntegreerde leerroute moeten zowel vo als...

Als je gelijk in het tweede leerjaar van het vmbo een leerling inschrijft bij ROD heeft dat dan gevolgen voor de bekostiging van een leerling in het vmbo of het mbo?

De bekostiging is afhankelijk van de fase waarin een jongere zit. Bij inschrijving geeft u aan of de jongere in de vo-fase...

Kan een leerling gedurende het schooljaar starten in een doorlopende leerroute?

Ja, dit kan, maar vmbo en mbo moeten die route dan wel aangemeld hebben als doorlopende leerroute in RIO. Daarnaast moet de...

In een doorlopende leerroute stapt een leerling over van een profiel (vmbo) naar een crebo (mbo), kan een leerling op beide aangemeld zijn, zodat het mbo weet welke crebo een leerling gaat volgen?

Ja dat kan. Een leerling kan in de vo-fase, als hij nog een profiel volgt, al aangemeld zijn voor het mbo. Bij...

Hoe kan ik in contact komen met andere samenwerkingsverbanden in Nederland?

Op de website Sterk Beroepsonderwijs staat een kaart met daarop alle samenwerkingsverbanden van Nederland, voor zover die bij de programmaleiding van Sterk...