Als je gelijk in het tweede leerjaar van het vmbo een leerling inschrijft bij ROD heeft dat dan gevolgen voor de bekostiging van een leerling in het vmbo of het mbo?

De bekostiging is afhankelijk van de fase waarin een jongere zit. Bij inschrijving geeft u aan of de jongere in de vo-fase of de mbo-fase van de doorlopende leerroute zit. Afhankelijk van de fase waarin de leerling zich bevindt vindt de bekostiging plaats.