Zijn de pilots (vakmanschapsroute technologieroute en beroepsroute) die al jaren werken automatisch aangemeld als doorlopende leerroute?

Nee, als u de doorlopende route die in een pilot is ontwikkeld voort wilt zetten als doorlopende/geïntegreerde leerroute moeten zowel vo als mbo dat melden bij RIO. Er vindt geen automatische aanmelding plaats.