Als een doorlopende leerroute pas in klas 4 van het vmbo start is het dan een doorlopende leerroute?

Ja, dat is een doorlopende leerroute, als deze route door de vo- en de mbo-school gemeld is bij RIO. Een doorlopende leerroute hoeft niet per se in klas 3 al te starten.