In een doorlopende leerroute stapt een leerling over van een profiel (vmbo) naar een crebo (mbo), kan een leerling op beide aangemeld zijn, zodat het mbo weet welke crebo een leerling gaat volgen?

Ja dat kan. Een leerling kan in de vo-fase, als hij nog een profiel volgt, al aangemeld zijn voor het mbo. Bij de aanmelding kan vermeld worden welke crebo een leerling/student volgt of waarschijnlijk gaat volgen.