Kan een jongere aangemeld worden voor de mbo-fase en ingeschreven zijn in het mbo terwijl het vmbo-diploma nog niet behaald is?

Ja dat kan. In een doorlopende leerroute kan een jongere ook in het derde jaar van de route (leerjaar 1 mbo) nog vmbo-examen doen. Voor dat examen is het vo verantwoordelijk, maar de jongere kan al wel mbo-onderwijs volgen en krijgt ook mbo-bekostiging.