Moet het onderwijs handmatig de bekostigingsindicator aan-/uitzetten? Of gaat dat via de beslisboom op basis van de aangegeven fase?