Is er extra bekostiging voor doorlopende en geïntegreerde leerroutes?

Nee, scholen ontvangen voor doorlopende leerroutes geen extra bekostiging. Wel krijgen bijv. vo-scholen extra geld om de overgang vo-mbo te versoepelen vanuit de NP onderwijsgelden en het mbo ontvangt hiervoor geld vanuit het bestuursakkoord mbo.