In de vo-fase worden er onderwijsactiviteiten op het mbo georganiseerd. Hoe worden de reiskosten van de leerlingen geregeld?

In de vo-fase heeft een leerling geen recht op een OV-reisproduct. Als de leerling reiskosten maakt komen die voor rekening van de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s). In sommige gevallen regelen de scholen het vervoer.