Is bekostiging gekoppeld aan de fase of aan de inschrijving op het vmbo of het mbo? Stel een jongere is aangemeld voor de vo-fase, maar staat ingeschreven op het mbo en volgt daar ook lessen, wie ontvangt dan de bekostiging?

De bekostiging is afhankelijk van de fase waarvoor de jongere is aangemeld. Is de jongere aangemeld voor de vo-fase dan ontvangt het vo-bekostiging. Is de jongere aangemeld voor de mbo-fase dan ontvangt het mbo-bekostiging.
Naast het aanmelden voor een fase kan een jongere ingeschreven staan voor het vo of het mbo. Aan deze inschrijving hangt geen bekostiging.
Dus voor een jongere die aangemeld is voor de vo-fase en ingeschreven is in het mbo ontvangt het vo bekostiging. Met het mbo kunnen dan afspraken gemaakt worden over een vergoeding voor de lessen die op het mbo gevolgd worden. Deze afspraken kunnen vmbo en mbo onderling maken.